سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آیدا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدحسن بازیار – استاد دانشکده مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیب شاه نظری – استادیار دانشکده مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق به ارائه نتایج مطالعه عددی رفتار لرزه ای تپه های نیم سینوسی دو بعدی در معرض امواج برشی منتشر شونده در راستای قائم با استفاده ازروش تفاضل محدود می پردازد. نقش عوامل کلیدی مانند نسبت شکل، طول موج، و وجود عوارض طبیعی مجاور مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج ارائه شده نشان می دهند که افزایش نسبت شکل و طول موج بطور کلی اثرات عوارض توپوگرافی و مجاور را تشدید می نمایند. به علاوه،عوارض مجاور به شکل قابل ملاحظه ای بر مؤلفه های افقی و قائم حرکت تأثیر می گذارند. در فرکانس های بدون بعد متوسط تا بسیار بالا، اثر عوارض مجاور با افزایش مقادیر بزرگنمایی و کوچکنمایی نسبت به حالت تپه منفرد خودنمایی می نماید در حالیکه در فرکانس های بدون بعد متوسط تا بسیار کم، حضور عوارض مجاور موجب کاهش مقادیر بزرگنمایی و کوچکنمایی نسبت به شرایط تپه منفرد می گردند.