سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد فدایی – استادیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه ساختمانهای با صفحات ساندویچی، یکی از روشهای ساخت و تولید انبوه و صنعتی می باشد که در این ساختمانها پس از نصب صفحات دیواری و سقفی، بتن در محل کارگاه به روش بتن پاشی انجام می شود . از مزایای این ساختمانها علاوه بر سرعت اجرای زیاد و نیروی کار مورد نیاز کم، عملکرد دوگانه صفحات ساندویچی به عنوان المان معماری و سازه می باشد . لذا با عنایت به باربر بودن دیوارهای فوق در این ساختمانها، اتصالات دیوار به دیوار از اهمیت خاصی برخوردار است . از این رو در این تحقیق، بر مبنای نتایج آزمایش انجام شده بر روی اتصال L شکل دیوار به دیوار، مدلی تحلیلی کالیبره شده است و سپس با استفاده از آن، اتصالات دیوار به دیوار در این سازه ها، در دو نوع گوشه (L) و کناری (T) مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق، ضمن تعیین بارهای نهایی اتصال، مکانیزم انهدام آن و همچنین میزان تنش در بتن و فولاد در محل چشمه اتصال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .
مطالعات فوق نشان می دهد، مکانیزم انهدام برای اتصالات گوشه (L) و کناری (T) تحت اثر بارهای وارده بر صفحه پا نل اصلی که به صورت رفت و برگشتی اعمال می شود، از نوع انهدام خمشی پانل اصلی و کمانش فولادهای مورب پانل فرعی می باشد . آرماتور اتصال و انتظار در این نوع بارگذاری تنش چندانی متحمل نمی شوند اما تأثیر آرماتور انتظار در تعیین محل ایجاد ترک و گسترش آن تعیین کننده می باشد . تنش در بتن فشاری، در چشمه اتصال چندان قابل ملاحظه نبوده و در محدوده خطی باقی می ماند و این در حالی است که تنش کششی در چشمه اتصال بیشتر از مقاومت کششی بتن می باشد .