سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله تبرئی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان

چکیده:

تحقیقات درزمینه روشهای متداول گودبرداری درمناطق شهری باعث ارایه راه حلهای ساده اقتصادی و با ضریب ایمنی بالا می گردد یکی از روشهای گودبرداری درمناطق شهری روش تیر ک گذاری و مهار متقابل می باشد که از گذشته تا به حال موردتوجه اکثر مهندسان قرار گرفته است این روش بهترین روش برای گودبرداری های با عرض کم می باشد دراین مقاله ابتدا یک گودبرداری به روش مهار متقابل بصورت دو بعدی و با کمک نرم افزار اجزا محدود Plaxis 2D مدلسازی شده است شرایط مدلسازی شامل گودبرداری و تیر گذاری و اعمال شرایط آب زیرزمینی بطور کامل درمدلسازی اعمال گردیده است پس از مدلسازی و صحت سازی نتایج حاصل به بررسی عوامل موثربرروی دیوار دراین سیستم پرداخته شده است درانتها نیز به ارایه پیشنهاداتی دراین روش پرداخته شده است.