سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی کفاش – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی شیمی
عطااله سلطانی گوهرریزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی شیمی
سعید جعفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده فنی مهندسی بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله به بررسی رفتار ذرات دریک حفره با مقطع مربع با دیواره متحرک بالایی پرداخته شده است این حفره حاوی ذرات جامد و یک سیال غیرقابل تراکم است برای تعیین میدان جریان در داخل حفره از روش شبکه بولتزمن استفاده شد ه و حرکت ذرات نیز با تقریب اویلرین – لاگرانژین مدل شده است اثر همهنیروهای عمل کننده برروی حرکت ذرات شامل نیروهای لیفت، دراگ، بروانی و جاذبه در محاسبات اعمال و قطر ذرات مورد مطالعه به ترتیب ۰٫۱mm ,1mm و ۵۰nm و رینولدزهای ۱۰۰، ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۸۰۰ درنظر گرفته شده است ته نشینی ذرات به قطر ذرات و رقابت بین نیروهای عمل کننده و سرعت سیال در داخل حفره بستگی دارد نتایج شامل موقعیت ذرات و درصد ته نشینی شده درزمان ها و رینولدزهای متفاوت است.