سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان
حبیب کریمی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی املش رودسر

چکیده:

مطالعه انتقال حرارت جریان ترکیبی درحال توسعه سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا از میان یککانال تشکیل یافته از دو صفحه قائم عمودی درحضور میدان مغناطیسی با شرایط مرزی دما ثابت یا شار ثابت امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است ممکن است با این نوع جریان ها درپروسه های مهندسی بسیاری همچون مبدل های حرارتی تجهیزات مورد استفاده درفرایندهای شیمیایی و خنک کاری راکتورهای هسته ای روبرو شویم درتحقیق حاضر جابجایی ترکیبی و آرام در حال توسعه یک سیال غیرنیوتنی مدل پاورلا بین دو صفحه موازی عمودی که درآن دیواره ای کانال دارای دهش یا مکش ثابت و یکنواخت می باشند درحضور یک میدان مغناطیسی یکنواخت مورد مطالعه قرارگرفته است دراین تحقیق معادلات پیوستگی مومنتم و انرژی با روش حجم محدود و با به کارگیری الگوریتم سیمپل درحالت شبه گذرا برای رسیدن به جواب حالت پایدار حل شده اند همچنین شرایط مرزی دما ثابت با دمای برابر برروی دیواره های کانال اعمال میگردد.