سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم آتش افروز – دانشجوی دکتری
سیدعبدالرضا گنجعلیخان نسب – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن صفاری پور – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اصلان عباسلو – دانشجوی دکتری

چکیده:

اگرچه هندسه هایی مانند کانال پسرونده و یا پیشرونده بسیار ساده هستند اما جریان سیال و انقتال حرارت دراین هندسه ها پیچیدگی خاص خود را دارا می باشند جدایی جریان و جریان بازگشتی به دلیل تغییرات ناگهانی دراین هندسه ها کاربردهای فراوانی درمهندسی دارد یکی از روشهای افزایش انتقال حرارت در چنین هندسه هایی استفاده از موانع چسبیده به دیواره کانال می باشد از انجا که روشهای افزایش انتقال حرارت خود منجر به ازدیاد شدت تولید انتروپی و درپی آن افزایش میزان بازگشت ناپذیری درجریان میگردند. بنابراین هدف از انجام این مطالعه تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت همراه با آنالیز قانون دوم ترمودینامیک دریک کانال دو بعدی است که شامل دو پله قائم به ترتیب پسرو و پیشرو و یک مانع چسبیده به دیوار ه بالا می باشد دراین تحقیسق معادلات پیوستگی ممنتوم و انرژی برای جریان سیال تراکم ناپذیر و درحالت پایا توسط روش حجم محدود با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند پس از بدست اوردن میدان سرعت و توزیع دما اثرات مانع برنواحی بازگشتی و جدایی جریان عدد ناسلت ضریب اصطکاک و عدد تولید انتروپی بصورت نموداری بررسی می شود.