سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی جوادپور – کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین فرخزادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا علیگودرز – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کامران مبینی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله جریان هوای اطراف یک توریبن بادی محور افقی توسط نرم افزار فلوئنت مورد تحلیل عددی قرارمی گیرد. ترم های تنش های رینولدز در معادلات مقدار حرکت با استفاده از مدل اغتشاش مدل شده اند و معادلات حاکم بر جریان با الگوریتمSimple حل شده اند. سپس پارامترهای موثر هندسی در تولید جدایش در توربین های بادی (زاویه حمله، نوع پروفیل مقطع بال و هاب) بر روی اغتشاش جریان حول توربین بادی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بهترین هندسه بال از لحاظ بیشترین راندمان برای یک نمونه توربین بادی ۷ کیلو واتی به دست می آید و نتایج تحلیلی به صورت کانتورهای سرعت و گرادیان سرعت نشان داده شده است. از مقایسه نتایج مشاهده می شود نتایج تحقیق حاضرسازگاری خوبی با نتایج نمونه های در دسترس واقعی وجود دارد.