سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
حمید تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
علی ضامن مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
امیرحسین نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله جابجایی ترکیبی نانوسیال آب-مس در یک کانال افقی با وجود سه منبع حرارتی مجزا در دیواره پایینی آن، بررسی شده است. معادلات حاکم با روش حجم محدود و با استفاده از الگوریتم سیمپلر حل شدهاند. برای محاسبه ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته موثر نانوسیال از مدل پتل و برینکمن استفاده شده است. بررسی نتایج برای اعداد رینولدز در محدوده ۱ الی ۵۰۰ و کسر حجمی نانوذرات در محدوده ۰ تا ۰٫۰۵ انجام شده است. نتایج به صورت خطوط جریان، خطوط همدما و عدد ناسلت متوسط ارائه شده و نتایج برای سیال خالص و نانو سیال با کسرهای حجمی مختلف مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش کسر حجمی نانوذرات مقدار عدد ناسلت متوسط افزایشخواهد یافت