سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه سرآبادانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
مسعود قدسیان – استاددانشگاه تربیت مدرس
معصومه رستم آبادی – دانشجوی دکتری عمران
محمدصادق باقرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

چکیده:

آبشکن ها سازه های آبی هستند که با انحراف جریان از ساحل فرسایش پذیر رودخانه و یا ایجاد مسیرمناسب برای هدایت جریان و بعضا برقراری عمق لازم برای اهداف کشتیرانی احداث میشوند تله اندازی و ترسیب مواد رسوبی و استحصال اراضی حاشیه رودخانه از دیگر اهداف موردنظر دراحداث آبشکن ها تلقی میگردند با درنظر گرفتن این موارد عملکردمناسب این سازه آبی ازدید مهندسی رودخانه برای ایجاد یک کناره ثابت بسیار ارزشمند است دراین مقاله با استفادها زمدل عددی سه بعدی نرم افزار Fluent و با استفاده از روش VOF و به کارگیری مدل آشفتگی RSM به مطالعه عددی تاثیر تغییرات طول جان ابشکن طول بال آبشکن و تغییر عدد فرود جریان برتنش برشی بستر حول آبشکن T شکل پرداخته میشود.