سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بقالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه- مرکز تحقیقات
حسین بنکداری – مرکز تحقیقات پیشرفته آب و فاضلاب، دانشگاه رازی کرمانشاه – استادیار گرو
علی چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
مجید فضلی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از مهمترین تغییراتی که در مسیر رودخانه ها ایجاد می شود، تشکیل پیچانرودها در رودخانه ها می باشد. تشکیل جریان های حلزونی در خم ها سبب ایجاد فرسایش در دیواره خارجی و رسوبگذاری در دیواره داخلی می شود. در این مقاله با شبیه سازی سه بعدی و سه فازی جریان در یک کانال روباز با خم ۹۰ با استفاده از نرم افزارANSYS-CFX به بررسی تغییرات تراز بستر در خم ها پرداخته شده است. برای صحت سنجی نتایج حاصل، از نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی مدل موجود در دانشگاه تربیت مدرس تهران استفاده شده است.