سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیرین اسماعیلی نیاری – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
بهزاد رافضی – دانشیار مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز
کریم عابدی – استاد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده با پوشش فولادی از جمله سیستم های مقاوم در برابر بار جانبی در سیستم ساختمانهای فولادی سبک کوتاه و میان مرتبه می باشد. در این مقاله با استفاده از روش عناصر محدود به بررسی رفتار این دیوارهای برشی تحت بار جانبی یکنوا پرداخته شده است بدین منظور مدل عناصر محدود دیوارهای برشیCFSبا پوشش فولادی در نرمافزار عناصر محدودABAQUS ایجاد شده و با استفاده ازنتایج آزمایشات پیشین تعیین صحت شده است. مطالعات پارامتریک وسیعی در مورد تاثیر عوامل مختلف تاثیرگذار در رفتار دیوارهای برشیCFS با پوشش فولادی از جمله فاصله پیچهای اتصال، ضخامت قاب فولادی، ضخامت و نوع پوشش فولادی انجام شده است.