سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه رستم آبادی –
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری –
امیررضا زراتی –

چکیده:

آبگیرهای جانبی برای کشاورزی آبرسانی و غیره روی رودخانه ها اجرا می شوند انتخاب محل و زاویه مناسب آبگیری میتواند اختلال درآبرسانی را که به دلیل ورود رسوبات به داخل آبگیربوجود می آید کاهش دهد درانتخاب محل آبگیر پیچ رودخانه محل مناسبی است دراین تحقیق به بررسی تاثیر محل و زاویه آبگیری ازپیچ ۹۰درجه برمقدار رسوب وارد شده به آبگیر با استفاده ازمدل عددی پرداخته شده است ۱۲حالت با انتخاب محلها و زوایای مختلف برای آبگیر درنظرگرفته شده و مقدار رسوب وارد شده به ابگیر درآنها محاسبه گردید محل و زاویه بهینه درجایی انتخاب شد که کمترین مقدار رسوب وارد آبگیر شود.