سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدا نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایر
محمدحسن بازیار – استاد دانشکده مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حبیب شاه نظری – استادیار دانشکده مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در مطالعه حاضر به بررسی رفتار لرزه ای تپه های دو بعدی نیم سینوسی شکل با ساختارهای متفاوت، تحت تابش قائم امواج درون صفحه ای دور از گسلSV با استفاده از روش تفاضل محدود، پرداخته شده است. اثرات نوع و نحوه آرایش لایه های زیر سطحی و اختلاف امپدانس مصالح مورد بررسی قرار گرفته اند. اینچنین مشاهده شد اثر شکل و آرایش لایه ها با مصالح مختلف در مقابل لایه سطحی رویی در بزرگنمایی حرکات زمین از درجه اهمیت کمتری برخوردار است. در انتها ضرایب بزرگنمایی برای تپه های واقع بر بستر سنگی بصورت تابعی از ضریب شکل و نسبت امپدانسارائه شده است. این ضرایب در شرایط بدون بعد و متناسب با طبقه بندی آیین نامه ۲۸۰۰ ارائه شده اند و قابل تعمیم به شرایط مشابه می باشند و می توانند در برآورد اولیه پاسخ لرزه ای تپه های نیم سینوسی شکل مورد استفاده قرار گیرند