سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی علیزاده – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش انتقال حرارت جابه جایی اجباری جریان متلاطم نانوسیال اکسید آلومینیوم و آب با دمای ثابت دیواره درون یک لوله افقی با استفاده از نرم افزار fluent 6.3.26 به صورت مدل تک فازی ودوفازی شبیه سازی شده است. مقایسه نتایج مدل دوفازی VOF نسبت به مدل تک فازی با مدل های تجربی نشان می دهد که مدل دوفازی نتایج دقیقتری ارائه می دهد. همچنین اثر افزایش غلظت نانوذره نیز بررسی شده است.در هردو مدل هم عدد ناسلت و هم ضریب انتقال حرارت جابه جایی با افزایش غلظت نانوذرات افزایش می یابند.