سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن منصوری – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده انرژی گروه انرژی خورشیدی
امیرحسین زمزمیان –
میلاد تاجیک –
احسان ایمانی –

چکیده:

سیالاتی که ذرات جامدکوچکتری از ۵۰ تا ۸۰ نانومتر در آنها معلق شدها ند نانوسیال نامیده میشوند که پتانسیل زیادی در افزایش انتقال حرارت دارند دراین مطالعه اثر حضور نانوذرات درسیالات متداول انتقال حرارت برافزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری درجریان آشفته بررسی شدهاست مدلهای مختلفی که توسط محققان برای عدد ناسلت نانوسیالات درجریان آشفته ارایه شده بررسی و با نتایج ازمایشگاهی مقایسه گردیدها ست درادامه با استفادها زنرم افزار FLUENT میزان افزایش انتقال حرارت جریان نانوسیال اکسید آلومینیوم برپایهآب دررژیم اشفته به صورت عددی تحلیل گردیده است نتایج نشان دادکه دراثر افزایش غلظت حجمی ذرات به میزان ۲و۴و۶ درصد حجمی از نانوذرات اکسیدآلومینیوم به سیال پایه به ترتیب شاهدافزایش ۶/۶۷ و ۱۰//۶۸ و ۱۴/۵ درصدی نرخ کل انتقال حرارت برحسب وات برمتر مربع خواهیم بود.