سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید بردبار – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک
جواد ابوالفضلی اصفهان –

چکیده:

در این پژوهش جریان جابجایی طبیعی سیال در یک محفظه ی دو بعدی پر شده از ماده ی متخلخل تحت تاثیر میدان های مغناطیسی خارجی به صورت عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. دیواره پایینی محفظه بطور یکنواخت گرم و دیواره های عمودی در دمای ثابت سرد می شوند. دیواره فوقانی محفظه نیز عایق شده است. برای مدل کردن انتقال اندازه ی حرکت در محیط متخلخل از مدل مشهور برینکمان-فرکهایمر بهره گرفته شده و دستگاه معادلات حاکم به همراه شرایط مرزی مربوطه به روش حجم محدود و با استفاده از الگوریتم سیمپل حل شده اند. خطوط جریان، توزیع دما و آهنگانتقال حرارت برای مقادیر معینی از اعداد دارسی، رایلی و پرانتل و همچنین مقادیر مختلفی از شدت میدان مغناطیسی به کار برده شده و زاویه های مختلف میدان اعمال شده با خط افق ارائه شده اند.