سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیومرث مظاهری – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
مجید سبزپوشانی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه کاشان
یاسر محمودی – دانشجوی دکتری مکانیک

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از مدل دیوارجاذب انتشار دتونیشن دریک کانال مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان دادند که با افزایش انرژی فعالسازی مخلوط تعداد طول مشخصه سلولی و درنتیجه تعداد امواج عرضی لازم درپهنای کانال برای خوداتکا بودن دتونیشن درقسمت دیوار جاذب کانال افزایش می یابد. بررسی جبهه دتونیشن درقسمت همراه دیوار جاذب نشان دادند که درنزدیکی مرز جاذب انحنای جبهه دتونیشن بطورموضعی افزایش یافته است اگرانحنای موضعی ایجاد شده توسط مرز جاذب به یک انحنای کلی درتمام پهنای کانال تبدیل شود امکان میرایی دتونیشن وجوددارد نتایج شبیه سازی حاضر وجوداثر انحنا روی میرایی دتونیشن درهر دو نوع ساختارمنظم و نامنظم را پیش بینی می نمایند.