سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کوروش گودرزی – استادیار گروه مکانیک دانشگاه یاسوج
محمد یاری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دزفول

چکیده:

دراین مقاله به شبیه سازی جریان گازهای خروجی ازاگزوز یک خودرو سمند دریک بزرگراه با استفاده ازروش عددی پرداخته و نحوه انتشار گازهای خروجی ازاگزوز دراطراف این بزرگراه بررسی شده است برای این منظور معادلات حاکم برجریان به همراه شرایط مرزی مناسب حل تا انتشار گازهای خروجی ازاگزوز خودروی مذکور برای سرعتهای مختلف درحالت سه بعدی بدست آید نتایج نشان میدهد که گازهای با چگالی بیشتر با طی فاصله و سرعت کمتری از عقب خودرو به اطراف پراکنده میشود و مهم اینکه کسرحجمی هرکدام از گازهای اگزوز درپراکنش و انتشار این آلاینده ها موثر است.