سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد امامقلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند
احمدرضا مصطفی قره باغی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در این مقاله به منظور فهم بهتر ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه هاVIV)۳ در خطوط لوله زیردریایی، رفتار ارتعاشی خطوط لوله به ازای شکاف نسبی گوناگون به صورت عددی در حالت جریان دائمی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی در نرم افزار اجزاء محدودANSYS انجام شده است. برای این منظور لوله ای به قطرD در مجاورت بستر صلب با شکا ۳ ف نسبی متفاوت بررسی گردید و رفتار لرزهای لوله برای هر یک از این حالت ها مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مدل سازی در نرم افزارANSYSو بررسی اندرکنش بین سازه و سیالFSI) از حلگر،MFS برای مدل سازی جریان آشفته ایجاد شده در پشت لوله از مدل آشفتگی