سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد صادق خلفی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی،گر
علیرضا حسین نژاد دوین – دانشیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی مکا
امین بهزادمهر – دانشیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی،گروه مهندسی مکا

چکیده:

نانوسیال ها نوع جدیدی از سیال ها هستند که از ذرات جامد معلق درابعاد نانومتر درون سیال پایه تشکیل میشوند هدایت حرارتی بالای ذرات فلزی درمقایسه با سیال پایه سبب می شود که با ترکیب این ذرات فلزی درون سیال پایه پتانسیلهای حرارتی سیال پایه مانند هدایت حرارتی افزایش می یابد که این امر درصنایع مختلف مفید و کاربردی می باشد درمطالعه حاضر هدف بررسی اثرکسرحجمی نانوذرات اکسید آلومینیوم اکسید مس و دی اکسید تیتانیوم برانتقال حرارت جابجایی اجباری جریان مغشوش نانوسیال درون مجرای افقی طویل با سطح مقطع بیضوی شکل می باشد درمطالعه حاضر از مدل مخلوط غیرهمگن برای مدل کردن مخلوط دو فازی نانوسیال و ازم دل مغشوش k−e برای مدل کردن ا غتشاش جریان استفاده می شود نتایج بدست آمده نشان از افزایش ناسلت و انتقال حرارت دراستفاده ازنانوسیال به جای سیال پایه دارد.