سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید مشیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تجربیات حاصل از زلزله های پیشین نشان داده که وقوع پدیده بلندشدگی برای سازه های زیرزمینی مدفوع در خاک روانگرا می تواند به شدت برعملکرد لرزه ای و قابلیت بهره برداری سازه پس از زلزله تاثیر گذارد با اینوجود روشهای مختلفی برای کاهش بلندشدگی و خسارت ناشی از آن توسعه یافته اند که از جمله میتوان به احداث زهکش شنی ، دیوار سپری و … اشاره نمود. دراین مقاله با استفاده از نرم افزار المان محدود COM3 ابتدا مکانیزم کلی حاکم بر بلندشدگی سازه زیرزمینی به هنگام روانگرایی مطالعه و در نهایت مزایا و معایب کاربرد دیوار سپری در رفتار این سازه ها بررسی می گردد.