سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید سبزپوشانی – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
حسین خراسانی زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان
رضا عبدالهی طاهری – دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان

چکیده:

کلکتورهای خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر ۱ یک دستاوردصنعتی جدید در استفاده از انرژی خورشیدی است. از جمله کاربردهای این نوع کلکتور، پیش گرمایش و گرمایش هوای تهویه و یا خشک کردن محصولات کشاورزی میباشد. در این تحقیق به بررسی عددی یک بعدی عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر پرداخته شده است و اثر سرعت باد به صورت جریان آرام موازی با صفحه جاذب دارای مکش یکنواخت بر پارامترهایی همچون مقادیر انتقال حرارت و اتلاف آن، دما و بازده کلکتور بررسی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که دو پارامتر سرعت باد و سرعتنزدیک شدن هوا تأثیر به سزایی بر بازده کلکتور دارند. افزایش سرعت باد با توجه به مقدار سرعت نزدیک شدن هوا به کلکتور موجب کاهش یا افزایش بازده میشود که این روند در نتیجه تقابل میزان اتلافات حرارتی جابجایی توسط باد و تشعشعی به محیط در روی صفحه جاذب کلکتور با میزان انتقال حرارت از صفحه جاذب کلکتور به هوای ورودی به کلکتور میباشد. همچنین به ازای مقادیرمختلف سرعت نزدیک شدن هوا، افزایش سرعت باد باعث افزایش ضریب تأثیر تبادل حرارتی میشود