سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کاظم بیروتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
آرش ادیب – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیر هندسی طول بال آبشکن سرسپری مستقردرمسیر مستقیم با بسترصلب برالگوی جریان اطراف آنها با استفاده ازنرم افزار FLUENT پرداخته شده است نتایج نشان میدهد که با افزایش طول بال آبشکن محدوده وسیعتری درپایین دست آبشکن تحت تاثیرجریان با سرعت کمتر قرارمیگیرد و باعث حفاظت بیشتر دربرابر آبشستگی میگردد همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نتایج الگوی جریان درمورد آبشکن هایی با طول بالهای متفاوت مورد بررسی قرارگرفته است.