مقاله مطالعه عددی انکسار در تراک گازی با ساختار سلولی منظم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مواد پرانرژی از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه عددی انکسار در تراک گازی با ساختار سلولی منظم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی عددی
مقاله انکسار
مقاله تراک گازی
مقاله ساختار منظم سلولی
مقاله امواج انبساطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزپوشانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبیه سازی عددی دوبعدی انکسار تراک در مخلوط گازی با انرژی فعال سازی ۱۵ که دارای ساختار سلولی تراک منظم است، از کانالی کوچک به کانالی با پهنای بزرگ تر و با نسبت پهنای ۲ انجام شده است. مدل سازی براساس معادلات اویلر واکنشی و مدل سینتیکی یک مرحله ای آرنیوسی است. پهنای کانال کوچک به اندازه ای درنظر گرفته شده که حداقل ۵ سلول در پهنای کانال و هنگام انکسار وجود داشته باشد. نتایج به دست آمده از ساختار سلولی تراک در هنگام انتقال تراک از کانال با پهنای کمتر به کانال با پهنای بیشتر نشان دادند که ابتدا ساختارهای سلولی تراک در بالا و پائین جبهه ناپدید می شوند. با پیشروی بیشتر جبهه تراک در کانال بزرگ تر، تمام ۵ سلول موجود در ابتدای انکسار حذف شده اند و بیشترین پیشروی موضعی تراک در هنگام انکسار، روی خط مرکزی کانال است. بررسی جبهه تراک در حین انکسار نیز نشان دهنده جدایی موضعی ناحیه واکنش از امواج ضربه ای پیشرو در بخش های بالایی و پایینی جبهه است. این یافته ها که در توافق با نتایج تجربی است، به خاطر اثرات گاز دینامیکی و خنک شدن جبهه تراک ناشی از امواج انبساطی به وجود آمده در حین انکسار و درنتیجه افزایش فاصله جبهه واکنش از امواج ضربه ای پیشرو است. تقابل بین تضعیف تراک توسط امواج انبساطی و تقویت مجدد آن توسط اغتشاشات، نقاط سه گانه و امواج عرضی مربوط به آنها، باعث رفتار ناپایدار تراک شده است. نتایج حاضر مشخص نمودند که تقویت نقاط سه گانه و امواج عرضی آنها پس از برخورد با دیواره های کانال بزرگ تر و ایجاد نواحی داغ، نقش اساسی در آغازش دوباره تراک دارد.