سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهروز زیکساری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی
زهرا جنسی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی_دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

طرح تفکیک از مبدأ پسماند به عنوان یکی از از اهداف پر اهمیت و مؤثر در زمینه حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماندهای شهری به حساب می آید.ساماندهی پسماندهای خشک و تر در محیط شهری نیاز مبرم و غیرقابل انکاری به همکاری مردم بومی دارد.نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی در اذهان عمومی، از ارکان اصلی موفقیت در امر حفاظت است.شهرستان کوچصفهان با جمعیتی معادل ۴۹۳۳۳ نفر در مرکز استان گیلان واقع شده است. در این مطالعه طرح تفکیک زباله از مبدأ در شهرستان کوچصفهان طی دو سال (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) صورت پذیرفت.جلب مشارکت عمومی، استفاده از پرسشنامه های آماری بسته، استفاده از رسانه های آگاهی دهنده و تعبیه ابزارهای نشانگر طرح در ۵ نقطه کلیدی شهر از روشهای مورد استفاده در این طرح بود.نتایج به دست آمده از پرسشنامه های آماری مبنی بر این بود که ۷/۴۵% از خانوارها قبل از اجرای طرح از طریق رسانه های عمومی با زمان و تا حدودی نحوه اجرای طرح آشنایی داشتند.و ۴/۵۱ %از آنها به نوعی، خارج از معیارهای استاندارد، عمل جداسازی ر انجام می دادند.از سویی دیگر۷/۵۷% خانواده های مایل به اجرای طرح، رعایت موازین بهداشتی، ۳۹% حفاظت محیط زیست و ۵ % منفعت اقتصادی را قوی ترین انگیزه برای انجام کار دانستند.همچنین با استناد به آمار به دست آمده، میزان ۷/۹۳ % از پسماندهای تفکیک شده توسط خانوارها به مواد پلاستیکی، ۶۴% به کاغذ و مقوا، ۵/۱۲% به فلز و ۱/۳ % به شیشه تعلق داشت. نظر به اینکه اینکه ۹۹% از خانوارهای شهرستان کوچصفهان به ادامه اجرای طرح مایل بودند، پیش بینی می شود بازنگری و پایش دوباره طرح و تشویق خانواده های ساعی در کنار پی گیری و انسجام رعایت موازین زیست محیطی توسط ارگانهای ذی ربط، نتایج چشمگیری در اشاعه و ارتقاء فرهنگی زیست محیطی وعلی الخصوص کاهش حجم پسماندهای شهرستان کوچصفهان داشته باشد.