سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا حدادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
مهین منصوری اصفهانی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود خلیلی – عضو هیئت علمی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

توده ی گرانیتی شرق لوشاب در غرب میمه و در شمال غرب اصفهان واقع شده و نیز بر اساس تقسیمات زمین ساخت، در بخش مرکزی پهنه سنندج – سیرجان قرار دارد. سن این توده ی گرانیتی پرمین زیرین است . ترکیب سنگ شناسی این توده شامل آلکالی فلدسپات گرانیت و سینو گرانیت می باشد. کانی های اصلی این توده شامل کوارتز، فلدسپات پتاسیم، پلاژیوکلاز (آلبیت)، بیوتیت (آنیت) } هورنبلند (هاستانگسیت) و کانی های فرعی آن اسفن، آپاتیت، زیرکن و آلانیت است. بافت های غالب در گرانیت های منطقه شامل گرانولار، پورفیروئید، کنسرتال، پرتیت، میرمکیت، گرافیک و راپاکیوی می باشد. بر اساس نتایج حاصل از بارومتری Al در آمفیبول فشار جایگیری این توده گرانیتی ۸/۸ کیلو بار می باشد در این صورت عمق توده ی گرانیتی شرق لوشاب ۳۳ کیلومتری اعماق پوسته زیرین است. دمای تعادل نهایی این توده توسط ترمومتری زوج کانی پلاژیوکلاز – آمفیبول ۷۳۳ درجه سانتی گراد تعیین شده است.