سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
سیدشاکر هاشمی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
بهرام امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
حجت اله غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج

چکیده:

ستونهای CFT به دلیل آنکه فواید قابل ملاحظهای دارند، به طور وسیعی در ساختمانهای چند طبقه مورد استفاد قرار میگیرند. از جمله مسایل تعیین کننده در مورد ستونهای CFT ، اتصالات به کار رفته در این ستونهاست. اتصال ایجاد شده باید به گونهای باشد که فولاد و بتن تواماً درباربری مشارکت کنند. چشمه اتصال، از المانهای موثر در شکلپذیری قاب خمشی فولادی است. نتایج تحلیل نشان میدهد در این اتصال مفصل خمیری در تیر و در فاصلهای دور از چشمه اتصال تشکیل میشود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل نشان دهنده برقراری شرط تیر ضعیف ستون – قوی و شکلپذیری مناسب و سختی قابل قبول برای اتصال مطرح شده میباشد و میتوان از آن به عنوان یک اتصال با شکلپذیری مناسب در قابهای خمشی استفاده کرد.