سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد عقبایی – کارشناسی ارشد مکانیک
محمداسماعیل محسنی – مربی دانشگاه گیلان
بهزاد فضیلی – کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

جابجایی آزاد یا طبیعی نقش بسیارمهمی دردفع گرمای ایجاد شده درمدارهای الکترونیکی ایفا می کند سطوح گسترش یافته که باعنوان پره شناختهمیشوند کاربرد زیادی درخنککاری اتومبیل ها و پردازنده های کامپیوتری دارند هدف این کار بررسی تاثیر تغییر ارتفاع و فاصله بین پره ها دروضعیت انتقال حرارت و ضریب انتقال حرارت درسطح پره های افقی و قائممی باشد برای این کار دمای ۶۰ درجه سانتی گراد برای پایه و ارتفاع پره ها بین ۰٫۲۵-۱ mm و فاصله بین پره ها۰٫۵-۱mm درنظر گرفته شده دمای محیط برای حل ۲۰ درجه سانتی گراد می باشد نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزیاش ارتفاع پره ها ضریب جابجایی کاهش و با افزایش فاصله بین پره ها ضریب جابجایی افزیاش می باشد همچنین با تغییر حالت پره ها از حالت افقی به قائم شارحرارتی عبوری از پره ها افزایش می یابد.