سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضوانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

هدف از این تحقیق، مطالعه و اندازهگیری تغییر شکل صفحات فولادی مدور به روش شکل دهی انفجاری برای تولید محصولات گنبدی شکل میباشد. بدین منظور، از یک سری روابط تئوری و تجربی استفاده شده است. به دنبال آن تستهایی روی صفحات فولادی ۳۷St مدور انجام شد و تغییر شکل قطعه اندازه گیری گردید. از ماده منفجره ۴C- با جرم ه ای متفاوت در فواصل مختلف استفاده شد. نهایتاً، نمودارهای مربوط به این تغییر شکل ترسیم، و نتایج تجربی به دست آمده با نتایج تئوری سایر محققان مقایسه گردید. از مقایسه نتایج، معادله راجندران به عنوان بهترین گزینه معرفی شد. با توجه به درصد خطای پایین و صرفنظر کردن از آن، نتایج تجربی به دست آمده مورد تأیید قرار گرفت.