سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان زندی – دانشجوی دکتری GIS
محمد قربانی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گرچه طوفانها غالبا سبب بارندگی شدید می شوند ووجود آنها برای حیات درکره زمین لازم است اما درمواردی سبب از بین رفتن حیات شده و این پدیده متاسفانه بیشتر از همین زاویهنگریسته می شود درچندسال اخیر با توجه به پدیده های تغییر اقلیم و گرم شدن آب اقیانوسها به عنوان منبع رطوبت طوفانها از یک طرف و دست اندازی انسان به محیط های طبیعی حساس از طرف دیگر برشدت و فراوانی طوفان ها افزوده شده است طوفان گونو یکی از این طوفانهای مخرب بود که از ۵ تا ۹ ژوئن سال ۲۰۰۷ درمحدوده اقیانوس هند ودریای عمان رخ داد و کشورهای عمان و ایران رادربرگرفت این طوفان بعد از تشکیل دراقیانوس هند دریای عرب درجهت شمال غرب حرکت کرد و درروزهای ۷ تا ۸ژوئن البته با دقرت و سرعت کمتر به سواحل ایران رسید با توجه به خسارات فراوانی کهدرکشورهای منطق و بخصوص ایران به وجود آمد لزوم تفسیر و آنالیز اینگونه طوفان ها و اهمیت برنامه ریزی برای مقابله با این حوادث برهمگان روشن شد.