سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید فیضی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
سیاوش شایان – استادیار دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا
مریم ملا شاهی – دانشجوی دکتری جنگلداری،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستمهای جهانی را در برگرفته است یکی از ارکان توسعه توریسم هر منطقه داشتن وضعیت اقلیمی مساعد و تعیین زمان های مساعد اقلیمی برای سفر به آن منطقه است به همین دلیلی دراین مطالعه به این عامل تاثیر گذار پرداخته شده است برای ارزیابی شرایط توریستی استان لرستان از شاخص اقلیم توریستی TCI استفاده گردید. نتیجه کلی که می توان از این تحقیق گرفت این استکه در ماههای می ژوئن، سپتامبر و اکتبر این منطقه دارای شرایط عالی از نظر اقلیم توریستی می باشد درحالیکه ماههای ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر دراستان لرستان دارای شرایط نامطلوبی قرار دارد.