سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی محمدی – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان منا
آرش وحیدنیا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید عباچی زاده – شرکت مهندسین مشاور نیروی آذربایجان منا

چکیده:

شبکه توزیع سنتی شهر تبریز از ۶۰ سال پیش بنا نهاده شده است و بهره برداریمیشود و توسعه شبکه فعلی مبتنی بر شبکه قدیمی بوده است و درا کثر مواقع بعلت بعضی از محدودیت ها بصورت غیرفنی توسعه یافته و متاسفانه شبکه توزیع بخش قدیمی شهر بخصوص شبکه فشار متوسط ناحیه مرکزی شهر بصورت غیرفنی و درکمترین بازده در حال بهره برداری می باشددراین پروژه شبکه ۲۰kv سنتی شهر تبریز با کلیه پستهای موجود وارد نرم افزار DIgSILENT شده و شبکه موجود از نظر تلفات و کیفیت توان موردتحلیل قرار خواهد گرفت از نقاط قوت پروژه می توان به مطالعه شبکه موجود ۲۰kv شهر تبریز استخراج معایب شبکه ۲۰kv موجود و پیشنهادات جهت کاهشتلفات اشاره کرد.