سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزست
سیدعطااله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و رامین خوزستان.
قدرت اله فتحی – استادگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و رامین خوزستان.
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

به منظور تعیین شاخص های رشد سورگوم علوفه ای در کشت دوم بعد از جو در تراکم های مختلف گیاهی و سطوح نیتروژن، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان به صورت کرت های خورد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی طراحی شد . کرت های اصلی شامل چهار سطح نیتروژن به ترتیب به میزان ۰، ۸۰ ، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلوگرم در هکتار و چهار تراکم به ترتیب به میزان ۲۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۵۰ و ۴۰۰ هزار بوته در هکتار در کرت های فرعی جای گرفتند. روند تغییرات ماده خشک در تراکم های بالا و سطوح بالا نیتروژن به طور معنی داری افزایش یافت . شاخص سطح برگ در تراکم ها و سطوح مختلف نیتروژن نیز افزایش یافت، اما به علت مصرف آن برای علوفه روند کاهشی مشاهده نشد . بالاترین سرعت رشد محصول در تراکم ۳۵ بوته و مصرف ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. با توجه به نتایج مصرف ۲۴۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار توصیه م یشود