سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسین میرموسوی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
معصومه فروغی – کارشناسی ارشد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه زنجان

چکیده:

خشکسالی پدیده ی طبیعی ناشی از نوسانات اقلیمی میباشد، که به یک دوره ممتد کمبود بارش و غیره طبیعی اطلاق میشود که سبب عدم تعادل اکولوژیکی و هیدرولوژیکی میشود. همه مناطق دنیا به طور موقت امانامنظم از تکرار شرایط خشکسالی رنج میبرند، اما این وضعیت درمناطقی که از نظر اقلیمی به طور متوالی ولی نامنظم توسط سیستمهای هوایی مختلف تحت تاثیر قرار میگیرند حادتر است.یکی از مهم ترین شرایط برای رسیدن به توسعه پایدار در هر جامعه ای آشنایی با مخاطرات طبیعی و مدیریت صحیح بحران های ناشی از آن می باشد . چرا که مدیریت بحران های طبیعی نظیر خشکسالی می تواند در کاهش اثرات مخرب آن بسیار موثر بوده و نهایتا در رسیدن جامعه به اقتصاد رو به رشد و با سمت و سوی توسعه پایدار یاری رساند.در این راستا بررسی علمی پدیده خشکسالی برای برنامه ریزی به منظور مدیریت منابع آب و مشکلات ناشی از آن ضروری به نظر می رسد در این پژوهش از شاخص استاندارد بارش spiجهت بررسی و تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی ایستگاه های هواشناسی استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از نتایج حاصل از شاخص SPI با بهره گیری از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی به روش IDW خشکسالیها و ترسالی ها پهنه بندی شده و نقشههای مربوط به آنها تهیه شده است . نتایج این مطالعه نشان می دهد که استان سیستان و بلوچستان باخشکسالی ها و ترسالی های متعددی روبرو بوده است. پرنوسان ترین مناطق استان از نظر وقوع خشکسالی و ترسالی وهم چنین نوسانات بارش مناطق شرقی و شمال شرقی استان خصوصا ایستگاه های زاهدان و زابل و در مرنبه بعد ،مناطق مرکزی و جنوب شرق شامل ایستگاههای ایرانشهر و باهوکلات می باشد.مهمترین نکته ، نوسان پذیری شدید بارش این استان می باشد که نشان دهنده بالا بودن احتمال وقوع پدید هایی نظیر سیل و خشکسالی در این استان می باشد