سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد خالواحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
امید رضاروستاپور – استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منا

چکیده:

به منظور بهبود فرایند خشک شدن محصولات کشاورزی در خشک کن ها مطالعه سینتیک خشک شدن آنها ضروری است زیرا منحنی های خشک شدن ، مکانیزم انتقال جرم وحرارت در ماده را به خوبی نمایش می دهد.برای این منظور داده ها باید توسط آزمایشات تجربی و با تعیین نمودار رطوبت آزاد برحسب زمان خشک کردن به دست آید در این تحقیق روش‌های تعیین سینتیک خشک شدن مورد مطالعه قرار گرفت. ماده انتخابی برای این مطالعه لایه‌های سیب‌زمینی بوده است. برای این منظور لایه های سیب زمینی با ضخامت ۶ میلی‌متر در دماهای ۵۰ ،۶۰و۷۰ درجه سلسیوس درخشک کن کابینتی مورد بررسی قرار گرفت. سرعت هوای خشک‌کن در هر سه دما ۵/۱ متر بر ثانیه انتخاب شد. رطوبت اولیه محصول بر پایه تر ۳۴/۷۵ درصد بوده است و لایه های سیب زمینی تازمانی که کاهش جرم در آن‌ها ثابت شود در خشک‌کن کابینتی خشک شدند. شدت خشک شدن و مدت زمان خشک شدن مورد مطالعه قرار گرفته و منحنی‌های زمان خشک شدن و شدت خشک شدن بدست آمده است. همچنین حالت‌های مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج، بیشترین شدت خشک شدن مربوط به دمای ۷۰ درجه سلسیوس و همچنین کمترین مدت زمان خشک شدن در این دما بوده است.