سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ابریشم کار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
فاطمه محمدعلی خیرآبادی –

چکیده:

حذف رنگ کاتیونی متیل بنفش ازمحلولهای آبی توسط جاذب زیستی لیف خرما انجام شد متغیرهای تاثیر گذار برجذب مانند مقدار جاذب ۱-۰/۰۳g اندازه ذرات جامد ۱۰۰۰-۱۲۵μm سرعت بهم خوردن محلول و جاذب ۲۰۰-۵۰rpm و ph محلول ۱۰-۲ زمان تماس جاذب با محلولهای رنگ ۳۶۰-۲۵min در غلظتهای مختلف رنگ ۵۰۰-۱۰۰mg/l بررسی و مقادیر بهینه بدست آمدند ماکزیمم حذف رنگ در PH اولیه محلول سرعت بهم خوردن ۱۵۰rpm اندازه ذرات جاذب ۲۵۰ میکرومتر وزمان تماس ۲۴۰ دقیقه مشاهده شد. به منظور تعیین مکانیسم واکنش دو مدل سنتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسی شدند. سنتیک جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی کرده و مکانیزم برهمکنش شیمیایی مرحله محدود کننده سرعت است.