سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمانه جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
پریا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

به مجموعه عناصر فیزیکی موجود و لازمی که کارکرد شهری را میسر می سازد و فضای شهری را تشکیل میدهد زیرساخت شهری می گویند زیرساخت های شهری پایه و اساس هرمجتمع زیستی را تشکیل میدهد و جهت میزان و نوع توسعه شهر را مشخص می نماید ترابری با حمل و نقل جابجایی و انتقال انسان و کالا از جایی به جای دیگر است زیرساخت های حمل و نقل شامل زیراساخت حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی می باشد که حمل و نقل زمینی خود به دو دسته جاده ای و ریلی تقسیم می گردد زیرساخت حمل و نقل جاده ای در اغلب کشورها از جمله ایران بیشترین سهماز سیستم حمل و نقل را به خود اختصاص داده است ریشه معضل ترافیک وجودانبوه خودروهای سواری دراین شهر است که می رود تا خیابان های آن را به پارکینگ بزرگی تبدیل کند توسعه خطوط ویژه اتوبوس و ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی یکی از راه کارهای اصلی کوتاه مدت کم هزینه و موثر در بهبود وضعیت ترافیک تهران می باشد B.R.T سیستم اتوبوس های پرسرعت و یک روش مدرن درکاهش ترافیک به شمار می آید. این طرح اگرچه تمام مشکلات رافیکی تهران حل نخواهد کرد ولی در برطرف کردن بخشی از آن تاثیر چشم گیری خواهد داشت در تمام دنیا BRT به عنوان مکمل مترو عمل کرده نه به عنوان رقیب آن و توجه به سایر مسائل حمل و نقلی و تسهیلات همگانی و تمهیدات اجرایی به صرف همواره اجتناب ناپذیر است.