سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیرا باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رامین مالدار –

چکیده:

دراین مطالعه هدف اصلی بررسی و تشخیص پارامترهای زمین شناسی از جمله شکستگی و انواع آن گسل، لایه بندی و در گستره مخزن بنگستان به صورت جانبی و قائم تعیین جهت و نوع آنها سازوکارهای ایجاد آنها تعیین جهت استرسهای محلی تعیین بخشهای ناتراوا، و متراکم درمخزن با استفاده ازنرم افزار تعیین محدوده های پرتراکم شکستگی امتداد و مقدار شیب دسته های مختلف شکستگی و تاثیر آنها در پارامترهای مخزنی توسط تفسیر نمودارتصویری Geoframe بوده است که این مهم با استفاده از نمودارهای تصویر گر رانده شده در چاهها انجام شده است. همچنین دراین تحقیق سعی شده که موقعیت شکستگی ها نسبت به لایه بندی بررسی و نوع شکستگی ها و جهت تنشهای وارد بر سازند تعیین شود.