سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین صالحی کاه کش – کارشناسیارشد زمین شناسی نفت ، اداره زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز
حسن امیری بختیار – دکتری چینه شناسی و فسیلشناسی ، مدیریت فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
مصطفی مرادی – کارشناسیارشد زمین شناسی نفت ، اداره زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز

چکیده:

میدان نفتی هفتکل در فاصله ٩٠ کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز واقع شده و توسط ساختمان میادین نفتی نفت سفید و ماماتین احاطه شده است. در این میدان بخش یک سازند گچساران به عنوان پوش سنگ مخزن آسماری محسوب می شود. ارزیابی توالی این بخش جهت پیش بینی عمق احتمالی ورود به مخزن، عملیات جداره گذاری و جلوگیری از هرزروی یا فوران گل حفاری ضروری می باشد. مطالعه پتروگرافی مقاطع میکروسکوپی و نیز نمودارهای چاه پیمایی لاگهای GR و Sonic پوش سنگ ١۵ حلقه چاه نشان میدهد که سنگ پوش در این میدان بطور عمده و متناوب از لیتولوژیهای انیدریت، نمک و مارن تشکیل شده و چند لایه شاخص آهکی و یک لایه شیل بیتومین دار نیز در تمامی چاهها مشاهده میشود. از این رو در نمودارهای چاه پیمایی میتوان ۶ افق کلیدی را شناسایی نمود .