سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحیده حسینی طباطبایی –
محبوبه حسینی برزی –
علی اصغر ثیاب قدسی –
صدیق اسدیان –

چکیده:

پترو گرافی ۱۵۰نمونه صحرایی از سازند لالون به سن کامبرین زیرین – میانی در دو برش شور گل و مسکین در جنوب غرب ارومیه همراه با آنالیز مودال این ماسه سنگها محیط رسوبی آنها را ساحل تا بخش انتهایی رودخانه نشان می دهد. با توجه به این بررسی در منطقه آذربایجان غربی وجود شرایط قاره ای تا حد واسط را برای رسوبی نهشته های کامبرین زیرین تا میانی تائید می نماید. برش شور گل ویژگی های حد واسط را با تاثیر متقابل فرایندهای دریایی- قاره ای و برش مسکین ویژگی های قاره ای را در بخش ای زیرین خود نشان می دهد که در هر دو برش به سمت بالای مقطع به شرایط دریایی (نهشت کوارتزیت راسی و نهایتا نهشت کربنات های میلا) ختم می شود.