سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مژگان رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلیسینا همدان
اشرف ترکیان – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
لیلی ایدزیکیان – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان

چکیده:

در جنوب شرق قروه در شمال روستای میهم بالا طیفی از سنگهای نفوذی شامل گابرو، هورنبلند گابرو،دیوریت، گرانیت و دایکهای آپلیتی و دلریتی دیده میشود. در منطقه مورد نظر به سبب فعالیتهای تکتونیکی دگرشکلیهایی پدیدار شده است. آثار این دگرشکلی به صورت ریز ساختارهایی مانند ماکلهای دگرشکلی، شکستگی کانیها، کینک باند، خاموشی موجی، تبلور مجدد دینامیکی از نوعBLGو پرتیت شعلهای مشاهده میشود. بعلاوه، دگرشکلی عامل جایگزینی میکروکلین به جای ارتوز شده است. با تکیه بر ساختارها احتمالاً دمای دگرشکلی ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد است. این درجه حرارت معادل شرایط رخسارهی بالای شیست سبز و پایین رخسارهی آمفیبولیت است.