مقاله مطالعه سطوح فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در رسوبات شمال غرب خلیج فارس- بندر امام خمینی (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه سطوح فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در رسوبات شمال غرب خلیج فارس- بندر امام خمینی (ره)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله فلزات سنگین
مقاله رسوبات
مقاله بندر امام خمینی (ره)
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: دادالهی سهراب علی
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فقیری ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بندر امام خمینی (ره) بزرگ ترین بندر ایران در شمال غربی خلیج فارس است که تردد فراوان کشتی ها در این بندر و همچنین وجود صنایع مختلف به خصوص صنایع پتروشیمی در اطراف آن سبب تخلیه آلاینده های فراوان آلی و معدنی از جمله فلزات سنگین به این منطقه می شود. فلزات سنگین به دلیل پایداری زیاد با تجمع در بافت های آبزیان، قابل انتقال به سطوح مختلف غذایی و در نهایت انسان هستند و به این ترتیب باعث بروز پیامد های خطرناک آلودگی ناشی از این آلاینده ها می شوند. در این مطالعه از رسوبات ۵ ایستگاه در منطقه بندر امام خمینی (ره) شامل اسکله پتروشیمی، داک سرسره، اسکله ۱۵، اسکله ۲۸ و اسکله ۳۳ در اسفند ماه ۱۳۸۸ نمونه برداری شد. پس از خشک کردن و هضم نمونه ها توسط اسید نیتریک، میزان فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی (AAS) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دامنه سطوح فلزات سنگین در رسوبات ایستگاه های مختلف بر اساس میکروگرم بر گرم وزن خشک ۴٫۴-۰٫۵ جیوه، ۸٫۲-۳٫۲ سرب و ۱۹٫۸-۱۵٫۲ مس است. میزان کادمیوم در رسوبات ایستگاه های مورد مطالعه زیر حد تشخیص دستگاه اندازه گیری شد (۰٫۵≥). در بین ایستگاه های مورد مطالعه ایستگاه اسکله پتروشیمی بیشترین میزان آلودگی جیوه، سرب و مس را در رسوبات خود دارا بود. ایستگاه اسکله ۲۸ نیز پاک ترین ایستگاه به فلزات مذکور شناخته شد. از میان فلزات مورد مطالعه، میزان جیوه در رسوبات منطقه از حد استاندارد های بین المللی بیشتر و سایر فلزات کم تر از حدود استاندارد های بین المللی بودند. با توجه به فعالیت پتروشیمی بندر امام و سایر صنایع فعال در منطقه، پایش زیست محیطی مداوم فلزات سنگین به خصوص جیوه، در منطقه لازم به نظر می رسد.