مقاله مطالعه سرمی و مولکولی میزان شیوع ویروس نقصان ایمنی گاو (BIV) در گاوداری های استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه سرمی و مولکولی میزان شیوع ویروس نقصان ایمنی گاو (BIV) در گاوداری های استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقصان ایمنی گاو
مقاله شیوع
مقاله PCR
مقاله الایزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محزونیه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: پیرفروسارد ژان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس نقصان ایمنی گاو (Bovine Immunodeficiency Virus) از خانواده رتروویریده و یکی از مهمترین پاتوژن های ویروسی سرکوب کننده سیستم ایمنی گاو است. در سال های اخیر وجود گاوهای شیری و گاومیش های آلوده به  BIVاز مناطق مختلفی در سراسر جهان و از آن جمله ایران گزارش گردیده است. با وجودی که متوسط شیوع سرمی BIV در سراسر جهان در اغلب مطالعات در محدوده %۴ تا %۶ گزارش شده است، پژوهش های انجام گرفته در مورد شیوع این ویروس در ایران این مقدار را فراتر از این محدوده گزارش نموده اند. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع دقیق این ویروس برای پایه ریزی مطالعات اپیدمیولوژیک آینده در نواحی مرکزی ایران و به طور اختصاصی دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام پذیرفت. در این مطالعه نمونه های خون ۲۲۹۰ گاو از این دو استان (۴۹۰ گاو از فارم های سنتی و ۱۸۰۰ گاو از فارم های صنعتی) اخذ شد و پس از آزمون نمونه های خون به دو روش الایزا و PCR  میزان کلی آلودگی به ویروس BIV در این دو ناحیه %۱٫۶۱ به دست آمد. میزان شیوع آلودگی در چهارمحال و بختیاری %۵٫۷ و در اصفهان %۱٫۱۲ محاسبه شد و میزان آلودگی در دامداری های سنتی و صنعتی در این دو ناحیه به ترتیب %۴٫۵ و %۰٫۸۳ گزارش گردید. نمونه های مثبت شده در آزمون PCR جهت شناسایی ژن pol در BIV و تعیین توالی به آژانس آزمایشگاهی انگلیس، ویبریج (VLA, Weybridge) ارسال شدند و نتایج حاکی از تشابه بیشتر جدایه های ایران به سویه استاندارد R29 (GenBank NC001413.1) بود.