سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرزاد شهریاری – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمدعلی تکاسی – دانشگاه نفت اهواز
اسداله فرهادی – دانشگاه نفت اهواز
ابوالفضل غریبی خراجی –

چکیده:

دراین پروژه فعالیت و کارکرد کاتالیزور کبالت / مولیبدنم برپایه آلومینادر فرایند سولفورزدایی از بنزوتیوفن به روش هیدروژناسیون دریک راکتور بچ مطالعه شد و سرعت واکنش محاسبه گردید کاتالیست به روش هم اشباعی متوالی ساخته شده و با استفاده از هیدروژن در دمای ۶۰۰ درجه و فشار ۲۰ بار کاهش یافته است دمای ۴۰۰ درجه حداقل دمایی است که این کاتالیزور شروع به فعالیت می کند مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که این کاتالیزور در واکنش سولفورزدایی به روش هیدروژناسیون بنزوتیوفن موثر بوده به گونه ای که در مدت زمان ۲ ساعت دردمای ۷۰۰ ، ۳۱٫۹ درصد سولفورزدایی انجام می شود.