سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون سحابی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن – دانشگاه تهران پژوهشگاه بین المللی زلز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درگستره ای درجنوب غرب استان لرستان غرب استان ایلام و شمال غرب استا ن خوزستان واقع شده که در محدوده ای به وسعت ۴۰۰۳۲ کیلومتر مربع بین ۴۷ درجه تا ۴۹ درجه طول شرقی و ۳۲ درجه و ۳۰ دقیقه و ۳۳ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی قرار میگیرد پوشش منطقه شامل ۶ برگ نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ شرکت ملی نفت ایران می باشد دراین مطالعه همچنین از داده های سنجنده لندست ETM+7 درمقیاس ۰۰۰٫۱:۱۰۰ استفاده گردیده است وضعیت پوشش انطباقی این تصویر با نقشه های ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی بطور یکجا نشان داده شده است بعد از پردازش داده های ماهواره ای مدل ارتفاع رقومی منطقه تهیه گردید.