سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمیل نصوری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی گروه مهندسی ساختارهای
احمد موسوی شوشتری – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گروه مواد نوین و نانومواد
علی کفلو –

چکیده:

دراین مطالعه نانولوله های کربنی تک دیواره SWNT و نانولوله های کربنی چنددیواره MWNT به منظور خالص سازی با هیدروکسید پتاسیم و حرارت دادندردمای بالا عمل شد و ازآن برای ذخیره سازی هیدروژن استفاده شده است نانولوله های کربنی خالص شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM و آنالیز گرماسنجی TGA تحت آنالیز قرارگرفت ایزوترمهای جذب و دفع هیدروژن به روش حجمی اندازه گیری شد نانولوله های کربنی تک دیوار خالص سازی شده از خودجذب هیدروژن به مقدار بیشتر نسبت به نانولوله های کربنی چنددیواره دردمای اتاق و تحت فشار ۳۰ اتمسفر نشان داد سطح مخصوص اندازه گیری شده به روش جذب فیزیکی BET نیز نشان دهنده سطح مخصوص حجم مناطق میکروتخلخل و مزوتخلخل بیشتر در SWNT بود.