مقاله مطالعه ساختار و تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه دز در محدوده پناهگاه حیات وحش دز در فصول پاییز و زمستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار و تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه دز در محدوده پناهگاه حیات وحش دز در فصول پاییز و زمستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پناهگاه حیات وحش دز
مقاله ماکروبنتوز
مقاله فاکتورهای فیزیکی شیمیایی
مقاله تنوع گونه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطرمی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک منابع آب، اساسی ترین مبحث در بررسی های علمی اکوسیستم ها هستند. تحقیق حاضر در رابطه با مطالعه ساختار و تنوع ماکروبنتوزهای رودخانه دز در محدوده پناهگاه حیات وحش دز می باشد. نمونه برداری در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۸ و در هر فصل از ۱۰ ایستگاه با سه تکرار انجام پذیرفت. در این تحقیق شناسایی، بررسی تنوع و تراکم گروه های ماکروبنتوز در فصول مختلف و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی شیمیایی آب از قبیل درجه حرارت، شوری، pH، اکسیژن محلول و نیز دانه بندی رسوبات در راستای بررسی احتمالی رابطه تنوع گروه های ماکروبنتوزی و متغیرهای محیطی انجام پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی در مجموع ۶ رده از بی مهرگان کفزی آب های شیرین مشتمل بر ۲۵ گونه، در منطقه ثبت شد. بیشترین درصد فراوانی به ترتیب مربوط به کم تاران (Oligochaeta) با ۴۹٫۳۶ درصد، شکم پایان (Gastropoda) با ۳۳٫۸۳ درصد، حشرات (Insecta) با ۱۳٫۱۵ درصد، دو کفه ای ها (Bivalvia) با ۲٫۶۴ درصد، سخت پوستان (Crustacea) با ۰٫۹ درصد و زالوها  (Hirudinea)با ۰٫۰۸۸ درصد بوده است. جهت بررسی تنوع ماکروبنتوزها در منطقه از شاخص شانون (H’) و شاخص سیمپسون (l)، بریلوین و کامارگو استفاده؛ بیشترین مقدار شاخص های شانون، سیمپسون، بریلوین و کامارگو به ترتیب؛ ۱٫۰۴، ۰٫۴۰۳، ۱٫۰۲ و ۰٫۲۶۶ و به ترتیب در فصول پاییز، زمستان، پاییز و پاییز ثبت شد.