مقاله مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک در خور سماعیلی ماهشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک در خور سماعیلی ماهشهر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خور سماعیلی
مقاله ماکروبنتوز
مقاله تنوع زیستی
مقاله شاخص شانون
مقاله شاخث سیمسپون
مقاله شاخص کامارگو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: نظری پرچستان سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقبایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبا محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موجودات کفزی به لحاظ تعداد و تنوع، در ارتباط با زنجیره غذایی و تولیدات آب ها جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اند. در این مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماکروبنتیک خور سماعیلی ماهشهر از خوریات فرعی خور موسی در جنوب استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از زمستان ۱۳۸۹ تا پاییز سال ۱۳۹۰ و در هر فصل از ۵ ایستگاه با سه تکرار انجام پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده در مجموع ایستگاه ها و فصول مختلف نمونه برداری ۴ رده از بی مهرگان کفزی شامل پرتاران، دوکفه ای ها، شکم پایان و سخت پوستان مشتمل بر ۴۴ گونه و ۱۱۰۱۹ عدد در منطقه شناسایی گردیدند. بیشترین تراکم موجودات کفزی در منطقه مورد مطالعه متعلق به گروه پرتاران بوده و گروه های ماکروبنتوزی دوکفه ای ها، شکم پایان و سخت پوستان در رده های بعدی قرار گرفتند. در کل دوره مطالعه، بیشترین مقدار شاخص شانون در فصل زمستان با ۱٫۷۱۹، بیشترین میزان شاخص سیمپسون در فصل تابستان برابر با ۰٫۹۶۶، بیشترین مقدار شاخص کامارگو در فصل زمستان با ۰٫۶۷۰ و بیشترین مقدار شاخص بریلوئین در فصل زمستان با ۱٫۶۹۶ به ثبت رسید.