سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه افشاری آذر – ایران تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم گروه شیمی
سعید دهقان پور – ایران تهران دانشگاه الزهرادانشکده علوم گروه شیمی
مجید هروی – ایران تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم گروه شیمی
سید حسین عبدی اسکویی – ایران تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم گروه شیمی

چکیده:

ساختار کمپلکس (فرمول در متن اصلی مقاله) مطالعه گردید که لیگند مورد استفاده لیگند جدیدی از خانواده دای ایمین-(فرمول در متن اصلی مقاله) بود. کوردیناسیون اتم مس در این کمپلکس تتراهدرال انحراف یافته بوده و زوایای اطراف مس انحراف از حالت چهار وجهی را به خوبی نشان میدهد.