سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن دیواندری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
محمدرضا خواجوند – دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران
محمدی پور –

چکیده:

امولسیون قیرپلیمری یک ماده طبیعت دوست جهت بهبود خصوصیات روسازی راه می باشد دراین تحقیق امولسیون قیر کاتیونیکدارنده لاتکس های پلیمری با استفاده از اسکن میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفته است لاتکس ها با استفاده از چهارروش متمایز به امولسیون قیر اضافه شده و پوسته های نازک قیر امولسیون بعد ازتبخیر فازمایع بررسی شدند دراین مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه ساختار توزیع پلیمر درداخل قیر با روش اضافه نمودن لاتکس تغییر می کند و همینطور نشان داده می شود که چگونه ساختار قیر وقتی که درمعرض افزایش دما قرارمی گیرد بدون تغییر باقی می ماند مشخص شد مخلوط نمودن پلیمر با قیر قبل از فرایند امولسیون سازی سبب توزیع بسیار خوب پلیمر در قیر می گردد درمقابل اگر لاتکس بعد از آماده سازی امولسیون قیر به آن اضافه شود و یا به محلول امولسیون ساز اضافه شود منجر به تولید آرایش شبکه از ذرات قیر می گردد به شکلی که توسط پوسته های نازک پلیمر احاطه شده اند. استفاده از قیر امولسیون در مقایسه با قیرهای پلیمری گرم شبکه پلیمری با توزیع یکنواختتری را نتیجه میدهد.